Steun ons en help Nederland vooruit

Duurzaamheid, natuur en milieu

Op naar een duurzame toekomst!

Bestuur en Burger

Samenwerken, transparant bestuur en het betrekken van mensen bij het bestuur

Onderwijs

D66 wil gelijke kansen voor iedereen. Goed onderwijs is hiervoor essentieel

Sociaal Domein

D66 wil dat zoveel mogelijk mensen meedoen in het maatschappelijk en economisch proces

Kunst en Cultuur

Kunst en cultuur verbindt mensen

Financiën

Transparantie en een sluitende begroting

Ondernemerschap, innovatie en werkgelegenheid

Ruimte voor ondernemers

Ruimte om te werken, wonen, leven

Toekomstgericht wonen

Sport en Bewegen

Investeren in sport is een goede investering in welzijn en leefbaarheid

Verkeer en mobiliteit

Modern, flexibel vervoer

Veiligheid

Veiligheid geeft vrijheid